onsdag 30. november 2016

HVA SKJER OG HVA FOREGÅR PÅ EN KATTEUTSTILLING? SVARET FÅR DU HER :)

Jeg fikk en kommentar fra en leser som ønsket at jeg skulle fortelle litt om hvordan en katteutstilling foregår. Det skal jeg selvsagt gjøre :)

Kravet for at rasekatter får være med på utstillinger er at katten er vaksinert 15 dager før utstilling, har gyldig stamtavle og er id-shipet. Huskatter skal ha gyldig registreringsbevis fra NRR, de skal være id-shipet eller id-merket og de må også være vaksinert med gyldige vaksiner 15 dager før utstillingen.

De fleste utstillinger går over to dager, noe som betyr at kattene som deltar kan ta to cert.

Det første som skjer når man ankommer utstillingslokalet er at kattene må igjennom en veterinærkontroll. Under veterinærkontrollen sjekkes det om kattene kan ha noen smittsomme sykdommer som øremidd og ringorm. Normalt sett er en veterinærkontroll satt opp fra kl.07.00 - 08.30 om morgenen. Det er ofte i veterinærkontrollen at det er kø. Noen har med seg 4, 5 eller 6 katter på utstillingen :) Kattene får et bevis fra veterinæren som beviser at den har blitt godkjent i veterinærkontrollen, og da slipper den katten å gå igjennom veterinærkontrollen på søndagen.

Etter veterinærkontrollen må man gå til innsjekkingen, og der gir man beskjed om alle kattene man har meldt på er med på utstillingen. I Innsjekkingen får hver katt ett deltakernummeret hver, og vi utstillere får også en utstillingskatalog hvor alle deltakende katter som er med på utstillingen står oppført. Denne utstillingskatalogen får også publikum kjøpt slik at de ser hvilken rase som har hvert enkelt nummer.

Det neste er da å finne burene sine. Det utstillernummeret som hver ankelt katt har fått henger på buret hvor katten har fått plass. På de fleste utstillinger er en katterase plassert i samme område, og i nærheten av hverandre.

Det neste som skjer er at vi går i gang og henger opp burgardin, legger inn noe godt og varmt underlag å ligge på for katten, sette inn dokasse med sand, henge opp mat- og vannskåler og pynte buret med bilder m.m.Godpusejenta Dixie Rose i sitt utstillingsbur på Lirak sin utstilling 03.05.2016 :)Så er det på tide å sette katten/kattene inn i burene. De fleste går i gang med å ta siste finpuss før kattene skal opp til bedømmelse. Langhårskatteiere børster og pudrer kattene sine. Vi som har korthårskatter har ikke den jobben. Vi børster litt vi også, vi får av løspels, tar på litt antistatisk spray i pelsen og går over med en mikrofiberklut for å få bort løspels. 

Så er det bare å vente på at dommeren skal bedømme våre katter. Det er lurt å ha med seg lesestoff, håndarbeid, drikke, kaffe og noe godt å spise. 

Det er lange dager på en utstilling, og gjerne varer en utstilling frem til kl.17.00 - 18.00 på lørdager, men på søndager prøver arrangørklubbene å være ferdig til kl.17.00 slik at utstillerne kan komme seg hjem i rett tid. 

Kattene konkurrerer i forskjellige klasser. De ulike klassene er: Kattungeklassen (Klasse 12): 4-7 måneder, ungdyrklassen (Klasse 11): 7-10 måndeder. Kattunger og ungdyr oppnår Ex 1 som det høyeste. 


Når kattene fyller 10 måneder går de over og konkurrerer i voksenklassen under følgende klasser:


For fertile katter gjelder følgende:

Klasse 9 (Åpen klasse): Her må kattene ha tre Norske (eller 3 Svenske) cert for å oppnå tittelen Champion (CH). 

Neste klasse er klasse 7 (Championklassen). Her må kattene ha minst tre cert (to Norske og ett Svensk, eller omvent) for å oppnå tittelen Internasjonal Champion (IC).

Neste klasse er klasse 5 (Internasjonal Championklasse). Her må kattene ha 8 cert (7 Norske og minst ett Svensk, eller omvendt) for å oppnå tittelen Grand Internasjonal Champion (GIC).

Neste klasse er klasse 3 (Grand Internasjonal Championklasse). Her må kattene ha 11 cert cert (10 Norske og minst ett Svensk, eller omvent)for å oppnå tittelen Supreme Champion (SC). 

Siste klassen for fertile katter er klasse 1 (Supreme Championklassen): Her får alle katter som har oppnådd tittelen Supreme Champion Hederspris (HP). 

For kastrert katter gjelder følgende:


Kastrerte katter må også ha samme antall cert som fertile, men klasseinndelingen har andre gruppenummer når det gjelder klasser.

Klasse 10 (Åpen klasse): Hvor kastrerte katter kan oppnå tittelen Premier (P).

Klasse 8 (Premierklassen): Hvor kastrerte katter kan oppnå tittelen Internasjonal Premier (IP).

Klasse 6 (Internasjonal Premierklasse): Hvor kastrerte katter kan oppnå tittelen Grand Internasjonal Premier (GIP).

Klasse 4 (Grand Internasjonal Premierklasse): Hvor kastrerte katter kan oppnå tittelen Supreme Premier (SP).

Klasse 2 (Supreme Premier klasse): Hvor alle kastrerte katter som har oppnådd tittelen Supreme Premier får Hederspris (HP).


Fertile og kastrerte katter konkurrer hver for seg om sine cert, og hunnkatter konkurrer mot andre hunnkatter, og det samme med hannkatter. 


På utstillinger konkurrer kattene i forskjellige kategorier og fargekoder. De følgende kategoriene er:

Kategori 1 (Langhårsklasse): Exotic, Perser, Ragdoll og Hellig Birma. 

Kategori 2 (Semilanghår): Maine Coon, Sibir, Tyrkisk Angora og Norsk Skogkatt.

Kategori 3 (Korthår): Bengal, Egyptisk Mau, Ocikatt, Russisk Blå, Korat, Burmeser, Britisk Korthår og mange flere.

Kategori 4 (Korthår/orientalske raser): Abyssiner, Devon Rex, Cornish Rex, Somali, Siameser, Balineser, Orientalsk Langhår, Orientalsk Korthår.

Kategori 5 (Huskatter): Huskatter konkurerer i to grupper som er huskatt langhår (hann og hunn) og huskatt korthår (hann og hunn).

Du finner også klasser for seniorkatter (katter som er fra 7-10 år) og veterankatter (katter som er fylt 10 år). I tillegg til kattungekullbedømmelse. 

Hvis en oppdretter har med en fertil hunnkatt eller hannkatt som har med seg minst 3 avkom fra to forskjelligekull konkurrerer den fertile hunnkatten eller hannkatten om å bli beste avlshunn/avlshann. Hvis en oppdretter har minst tre kattunger fra forskjellige kull kan oppdretteren være med å konkurrere om å bli beste oppdrett. Beste avlshann/avlshunn og oppdrett går på poengsum. Hvis jeg som har oppdrettet (N) Hakrilas teller poengsummene til (N) Hakrilas katter på utstillingen.

Når et kattungekull bedømmes ser dommerne etter jevnheten i kullet. Stiller man tre hannkatter bør de være omtrent like store. Dersom man har en hannkatt som er mindre enn de andre vil det trekke ned. Stiller man to hannkatter og en hunnkatt i kullet, vil jo selvfølgelig hunnkatten være mindre enn hannkattene. Her stiller jeg 3 av 6 kattunger i (N) Hakrilas E-kull på Sunnmørskatten 2013 :)Det første som begynner av bedømmelse på en utstilling er grunnbedømmelse. Dommerne har fordelt antall katter mellom seg som arrangørklubben setter opp. Det betyr at f.eks viltfargede abyssinere konkurrerer hos en dommer, og sorrelfargede abyssinere hos en annen dommer. Der konkurrer enkelt rase konkurrerer seg i mellom alt etter farge og kjønn. 

Hvis det er 2 viltfargete hunnkatter som konkurrerer om samme cert er det den ene som får certet, og den andre blir Ex 2. Dommerne har forskjellige kriterier de ser etter (Pels, farge, hode, øreplasseringer og type). Ta f.eks. abyssineren så er det pelsen som teller mest.

Det samme gjelder for hannkatter. Dersom dommeren har minst tre voksne hunnkatter, minst tre voksne hannkatter minst tre ungdyr eller minst tre kattunger i samme farge konkurrer kattene om å bli BIV (best i variant, eller best i farge). Til slutt innenfor rasen trekker dommerne ut en BIV-totalt dvs en beste katten innen den fargen. Kastrerte katter konkurrerer på samme måte med andre kastrerte katter i samme farge alt etter kjønn. Den katten som blir BIV (best i farge) får en pokal eller en sløyfe. 

En dommer dømmer gjerne flere kategorier i løpet av en utstillingsdag som f.eks. katter i kategori 1, kategori 3 og kategori 4. Godpusejenta Nadina på dommerbordet under sin grunnbedømmelse på Lirak sin utstilling 03.04.2016 :) Når dommerne er ferdigbedømt av alle rasene han eller hun har den dagen er det tid for "Nominering" (NOM) til panel. Da nominerer dommeren katter innen for hver enkelt kategori han/hun har dømt. Det betyr at dommeren nominerer katter innenfor kategori 2 for seg selv, kategori 3 for seg selv og kategori 4 for seg selv. Dommeren nominerer innenfor kattunger (4-7 måneder, hann- og hunnkatter), ungdyr (7-10 måneder, hann- og hunnkatter), Voksne fertile hunnkatter, voksne kastrerte hunnkatter, voksne fertile hannkatter og voksne kastrerte hannkatter. Den katten som dommeren nominerer blir kvalifisert til å være med i panelet på slutten av utstillingsdagen. De kattene som blir Nominert får enten en sløyfe eller en pokal.  

Etter grunnbedømmelsen er ferdig er det gjerne pause og lunch for dommerne. På utstillinger avslutter dagen med det som vi kaller for panel. Panelet er selve finalen på en utstillingsdag.

I panelet konkurrerer kattene kategorivis. Alle katter kategori 1 for seg, i kategori 2 for seg, i kategori 3 for seg, i kategori 4 for og kategori 5 (huskatt langhår og korthår) for seg. 

Panelet er delt inn i kattunger (4-7 måneder, hann- og hunnaktter) for seg, ungdyr (7-10 måneder, hann- og hunnkatter) for seg, fertile voknse hunnkatter, fertile voksne hannkatter, kastrerte voksne hunnkatter og kastrerte vokne hannkatter. I tillegg blir beste kattungekull, beste avlshannkatt, beste avlshunnkatt, beste senior og beste veteran presentert under panelet.

Hvis 5 dommere har dømt kategori 2 møtes 5 nominerte katter i panelet. Alle dommerne som har dømt f.eks kategori 2 vil da se på alle kattene, for så å avgi en stemme på den katten de synes er den beste. Den katten vinner, og blir BIS (Best in Show) :) I premier til kattene som blir BIS (Best In Show) vinner kattesand, mat og andre premier klubben måtte ha bestilt.Godpusegutten min Elvis under panelet på Katteklubben Midt-Norge (KKMN) sin utstilling sommeren 2016 :) Foto: Marit ÅseggSånn kan et utstillingsbur se ut etter en endt utstillingsdag :)Dag nummer to på en katteutstillinger begynner kattene med blanke ark, og bedømmes av nye dommere som de ikke hadde dagen før.

Til dere som er publikum kan det være lurt å kjøpe utstillingskatalogen slik at dere kan se hvilken rase som har de enkelte nummere på burene. Det er lov til å ta en prat med utstillerne, for det synes utstillere er kjempekoselig :) Vær forsiktig med å stikke fingrene inn i buret til kattene. Husk at du som publikum kan ha en katt hjemme som kan ha en smittsom sykdom uten at du er klar over det. Selv har jeg alltid antiback stående på buret, og hvis noen av publkummere ønsker å klappe noen av kattene min får de beskjed om å vaske hendene sine med det. Et annet godt råd er hvis dere har med unger. Vær så snill å pass på ungene deres slik at de ikke løper, roper og herjer mellom burradene.

På utstillinger kan dere også stemme på den katten dere liker best, og under panelet kåres da "publikums yndling" som får seg en kjempefin premie :)

Man blir sliten etter to dager på en utstilling, men det går som regel en dag eller to etter man kommer hjem før man begynner å lete etter nye utstillinger å melde på :) 

torsdag 24. november 2016

KATTENS DAG OG KATTEVISNING PÅ BUTIKKEN HUND SOM HOBBY 12.11.2016 :) (Bilder)

Lørdag 12.11.2016 var vi i Katteklubben Midt-Norge (KKMN) invitert til å bli med på Kattevisning i anledning "Kattens Dag" på dyrebutikken "Hund Som Hobby" i Trondheim i samarbeid med Royal Canin.

Fra klubben vår var vi 9 stk som hadde med katten våre for å vise dem fram, og de fleste rasene vi har i klubben fikk vi vist fram.

Vi var på "Hund Som Hobby" fra kl.12.00 - 17.00, og det var jevnt nokså mange kunder som stakk innom. Mange interesserte kunder kom bort for å spørre om de forskjellige kattene våre, og for å slå av en katteprat. Vi fikk fortalt de som ønsket om den rasen vi har, og hvorfor vi har nettopp den rasen vi har valgt :)

Klubben vår var med på Kattevisning i 2015 også, men da var det på torsdags ettermiddag. Det var langt mer kunder nå enn forrige gang vi deltok på dette. Vi konkluderte med at det var bedre å være med på Kattevisning på en lørdag, enn på en torsdags ettermiddag/kveld.

Selvøflgelig fikk jeg fotografert noen bilder på Kattevisningen, og jeg håper dere liker bildene :)En kjempefin Devon Rex hunnkatt :)En kjempefin burmserhunnkatt :) En kjempefin og avlsappet kurilsk bobtail hunnkatt :)En kjempefin maine coon hunnkatt :)En annen kjempefin maine coon :)En kjempefin ragdoll hunnkatt :)En kjempefin hellig birma :) Den kjempefine sibirhunnkatten Camilla lot seg heller ikke stresse over å være på Kattevisning :)Av mine tre abyssinere hadde jeg med Elvis, og Elvis var overlykkelig over å ha flere hunnkatter rundt seg :) Han syntes det luktet parfye :)Godpusegutten min Elvis på Kattevisningen <3 :)
tirsdag 22. november 2016

NY YOUTUBEVIDEO I SERIEN "LÆR Å SPILLE PIANO - NYBEGYNNEROPPLÆRING TRINN FOR TRINN (DEL 5) :)

Her kommer del 5 i Youtubeserien min: "Lær å spille piano - Nybegynneropplæring trinn for trinn" :)

Det er aldri for sent å lære seg å spille piano. Hvis du er en av dem som har et piano stående, så kast deg ut i det :) Min mormor var 57 år da hun lærte seg å spille piano, og hun ble kjempeflink til å spille :) Alder ingen hindring :)
Video nr.5 i serien "Lær å spille piano - Nybegynneropplæring trinn for trinn".

mandag 21. november 2016

DET NÆRMER SEG ADELKATTEN SIN ÅRLIGE JULEUTSTILLING :) NYE BILDER AV KATTENE :)

Du verden som ukene går! Neste søndag 27.11.2016 er det 1.søndag i advent, og da nærmer det seg for den siste katteutstillingen i 2016.

Årets siste utstilling skal foregå på Dal i Letohallen lørdag 10.12 - 11.12.2016. Jeg skal ha med meg Nadina, Grace, Gizmo og Elvis. Nadina har fått den høyeste tittelen (Supreme Champion) som det går an å komme som fertil, og det eneste hun nå oppnår er Hederspris (HP). Siden Nadina er 7 år gammel får hun lov til å stille som senior (7 - 10 år). Det skal bli kjempegøy :)

Grace stiller som ungdyr (7 - 10 måneder), og det gjør også Grace sin kullbror (Gizmo) :) Min abyssinervenninne May Britt har med seg en av kattungene fra O-kullet sitt (Osiris/Oliver), og han stiller i kattungeklassen. Osiris/Oliver er kattunge, det er Elvis som er pappaen til ham.

Siden Elvis har med seg tre kattunger fra to forskjellige kull, og stiller som avlhann på utstillingen :) Elvis skal ikke frem til bedømmelse, men må være tilstede på utstillingen. Da er det poengsummen til alle tre kattungene som gjelder for resultatet til Elvis.

Jeg gleder meg kjempemasse til utstillingen, og ikke minst til å treffe mine abyssinervenner igjen :) Adelkatten sin juleutstilling er faktisk årets høydepunkt før jul.

Jeg har begynt med litt pelsstell før utstillingen, og det må til. Uken før utstillingen bader jeg kattene. Jeg bader ikke kattunger og ungdyr fordi de har babypels enda. De voksne får seg et bad.

Nadina har en litt lengre pels enn Dixie og Elvis, og hun beskjærer jeg med en spesialbørste som får bort løshår og litt underspel som de ikke skal ha. Dette gjør jeg før jeg bader henne. Hun synes det er kjempegodt, og hun står og maler når jeg gjør det. Jeg bruker børsten på Nadina nå hver dag frem til jeg skal bade henne. Etter at hun er badet bruker jeg rett og slett så enkelt som et pusseskinn for å få bort løspels. Sommeren 2015 brakk jo Nadina labben sin, og så fikk hun et kull med kattunger i mai, og derfor har ikke Nadina fått badet.

Når det gjelder Elvis så børster jeg bare ham. Elvis skal ikke opp til noen dommer, men jeg vil at han skal være fin i pelsen likevel. Grace og Gizmo slipper å bade siden de ikke har fylt ett år enda.

Det kribler i magen til utstillingen, og jeg gleder meg kjempemasse :) Til dere som bor i nærheten av Dal (ikke så langt fra Eidsvoll) er dere hjertelig velkommen innom Letohallen på Dal på katteutstillingen :)

Her kommer noen nye bilder som er blitt tatt av kattene i det siste, og jeg håper dere liker bildene :)Godpusejenta Dronning Nadina slapper av på plassen sin i sofaen <3 :)Godpusejenta Prinsesse Dixie Rose <3 :)Vi har èn regel, og det er når vi sitter ved middagsbordet og spiser, har ikke kattene lov til å gå på bordet, og det vet Elvis. Som den sniken han er vet han råd....Han sniker seg bak meg, og legger seg på skulderen, slår på malingen sin så det høres og ligger der optimistisk i håp om en bitteliten smakebit :) Skulderen er vel ikke bordet da, matmor :) 1-0 til Elvis, og matmor har tapt :)Hva er vel mer avslappet enn en kveldsstund med en malende Elvis i fanget og en malende Dixie i armkroken? <3 :)(N) Hakrilas Grace som bor hos fòrverter og hennes halvsøster Felilcia/Signe skal reise sammen sin matmor og matfar på juleferie opp til Finnmark med fly. Her tester Grace ut softbagen :) Foto: Linnea Höök(N) Hakrilas Grace som nå er 6 1/2 måned gammel <3 :) Foto: Linnea Höök

tirsdag 15. november 2016

SISTE NYTT OM KATTENE MINE MED NYE BILDER :)

Det er jammen på tide med en oppdatering om kattene, for det er en stund siden sist.

Ukene og månedene har fløyet siden kattungene i G-kullet flyttet til sine nye hjem i August måned.

Tilbakemeldingene fra de nye eierne har vært kjempebra, og eierne elsker sine nye familiemedlemmer av hele sitt hjerte <3 :)

Grace bor hos fòrverter. Det vil si at det er jeg som eier henne. Grace bor sammen med sin halvsøster Signe/Felicia fra F-kullet. De to halvsøstrene er totalt avhengige av hverandre.

Det at Grace bor hos fòrverter betyr at jeg betaler veterinærkostnader som årlig vaksinering, forsikring og evt hvis det skulle oppstå noe. Fòrvertene gir henne mat og masse kjærlighet. Jeg har retten på min side å ta med Grace på de utstillinger hun skal være med på, og jeg betaler for utstillingene. Det eneste fòrvertene skal dekke er mat til katten. Grace skal jeg bruke i avl, og jeg har kanskje funnet en hannkatt som skal brukes på henne. I kontrakten min med fòrvertene står det at jeg vil ha to kull på Grace. Fòrvertene kan selv bestemme om Grace skal føde kattungene hjemme hos dem, eller om de ønsker at hun skal føde kattungene hos meg. Det er en selvfølge at jeg vil være tilstede når fødselen begynner. De kattungene evt. Grace måtte få vil gå inn under (N) Hakrilas kattunger. Etter to kull vil Grace bli sterilisert, og fòrvertene får overta Grace som sin egen. Det er en slags betaling for fòrvertene.

Grunnen til at jeg valgte at Grace skulle være på fòr til fòrverter er fordi at jeg vet at i løpet av 2017 etter Nadina har fått ett kull til vil hun bli sterilisert. Hvis jeg skal fortsette abyssineroppdrett, er det lurt at jeg har noen fertile hunnkatter i oppdrettet mitt. Det er viktig å tenke fremover.

Her hjemme går det kjempebra med Elvis, Dixie og Nadina. Alt er som normalt igjen etter at kattungen har flyttet.

Nadina er "dronningen", og det respekterer Dixie og Elvis. Det sjelden at det er catfight mellom kattene, og det er jeg kjempeglad for. Jeg hører om marerittet hvor oppdrettervenner må ha kattene på hvert sitt rom fordi de ikke tåler å se hverandre.

Krangling og bråk mellom katter blir det når kattene som er underst på rangstigen ikke vil respektere "dronningen". Hvis f.eks. Dixie ligger i fanget til min mann, og Nadina også vil ligge der ser hun Dixie dypt inn i øynene, og da er det Dixie som må forlate matfars fang.

Nadina er den av kattene mine som er mest selvstendig, for hun vet hva hun vil. Hun en kosepusjente som liker å få kos, men hun kommer når hun selv vil og føler for det. Hun kan ligge i fanget i flere timer når hun føler for det, og da må mobiltelefon, avis og strikking legges bort, for da er det kos som gjelder <3 :) Som en 7 år gammel hunnkatt finner hun ofte frem sin barnslige kattungeside hvor hun kan løpe frem og tilbake på stua med halen rett til værs. Det er kjempegøy å se på :) Hun er nok den som er mest avhengig av matfar, for hans fang er førsteprioritet hvis hun skal velge, men kommer og legger i mitt fang også :) Nadina er ei kosepusjente ja <3 :)

Dixie er litt mindre selvstendig enn sin mamma Nadina. Hun er ei skikkelig kosepusjente som elsker å ligge i fanget for å få kos <3 :) Dixie spiller litt på sitt uskyldige vesen, for hun kan erte mamma Nadina og Elvis når hun finner det for godt, og det vises :) Dixie sier i fra hvis Elvis erter henne, og da kan jeg love at det er lyd i pusejenta :) Hvis Elvis erter mamma Nadina, så beskytter hun mammen sin ved å si fra til Elvis :) Dixie elsker å ligge i fanget for å få kos, og hun er ei kosepusjente <3 :) Hun kommer og legger seg både i mitt fang og i matfar sitt fang.

Hva skal jeg si om Elvis da? Han er i hvertfall matmor sin katt, og er kjempeavhengig av meg :) Hvis Elvis ligger og sover, og jeg setter meg i sofaen, går det et mikrosekund før han er på plass i fanget for å få kos :) Det går ikke lang tid før han setter på "motoren" og maler høyt og stanger hodet sitt mot haken min :) Mannen min kan sitte i sofaen, og jeg går på toalettet. Da sitter Elvis og hyler etter meg. Når jeg kommer inn igjen fotfølger han meg samme hvor jeg går. Nei da, det hjelper ikke om matfar sitter i sofaen. Det er meg som gjelder :) Elvis er en kosepusgutt ja <3 :)

Som fertil har Elvis vært kjempesnill, og han har overhodet ikke markert noe som helst. Markeringen har kun skjedd på kattedoene. Han har av og til vært litt plagsom mot Nadina og Dixie. Da har optimistens julenummer Elvis prøvd å bite dem i nakken for å pare seg med dem. Det nytter ikke på en hunnkatt som ikke er i løp! Derfor valgte jeg for to uker siden å sette hormonchip på Elvis som kalles for Suprelorin. Den chipen ble satt i nakken, og gjør til at han blir kjempisk kastrert i 1 1/2 - 2 år.

Det er lite bivirkninger med denne chipen, og etter 2-3 vil chipen virke for fult. Da vil han bli som en ekte kastrat. Grunnen til at jeg satte chip på Elvis er for at det er nok kattunger etter ham. I 2016 har Elvis blitt pappa til 15 kattunger! Så han har deffinitivt gjort jobben, og mer til :)

Så får jeg se om innen 1 1/2 år om jeg kastrerer ham ved en operasjon. Tanken på damer vil også forsvinne for Elvis når han har den chipen. En hannkatt som er fertil for lenge vil bli tynn, for det eneste de tenker på er hunnkatter.

Jeg synes jeg merker at han er noe roligere, og nå må jeg nok begynne å passe på maten, for en hannkatt som har hormonchip vil legge på seg å få "godt kjøkken" mage :)

I september ble vi rasekattoppdrettere i Trondheimsområdet kontaktet av en fotostudent som går på fotofaghøgskolen i Trondheim. Hun ønsket å fotografere eiere og deres katter siden hun er lidenskapelig katteelsker selv. Bildene skulle hun bruke til en oppgave på skolen, og selvsagt takket flere av oss ja til å at hun skulle få fotografere oss og kattene våre. En ting er å fotografere hunder. De kan du si: "ligg" til, og de legger seg, og du kan si: "sitt" til en hun, og hunden setter seg. En katt derimot..... Har ikke katten tenkt å ligge, så ligger den ikke. Vil katten gå seg en tur, så gjør den det. Ergo kreves det nok litt mer tid og tålmodighet enn om en fotograf skal fotografere en hund :) Det bildet jeg fikk fra henne var kjempefint, og på bildet ble Nadina, Dixie og Elvis med :)

Jeg ønsker å dele noen bilder med dere som er tatt de siste månedene, og jeg håper dere liker dem :)Godpusejenta (N) Hakrilas Grace <3 :) Bildet ble tatt i september 2016 :)Kosepusjentene (N) Hakrilas Grace og (N) Hakrilas Felicia (Signe) <3 :) Foto: Linnea HöökGodpusejenta Ingave's Nadina <3 :)Godpusegutten Elvis slapper av i hotellsenga i Ålesund <3 :) Meg selv med Elvis, Dixie og Nadina i sofaen :) Foto: Fotostudent Anna Løvlund

søndag 13. november 2016

TRUMP ER UTVALGT AV GUD.....

Under valgkampen mellom Clinton og Trump ble vi vitne til anklager kandidatene i mellom for å sverte hverandre. Denne måten å drive valgkamp på kan diskuteres. Det kom frem ting om Hillary Clinton, men av de to var det nok Hillary Clinton som var den beste kandidaten.

Trump sjokkerte med sine mange uttalelser. Som f.eks. at han skal sette opp en mur mot Mexico. Han vil nekte muslimer innreise til USA, og han vil gjøre om på helsereformen som Obama har innført. Det siste har han i ettertid vurdert å la stå,

Trump har stått frem som arrogant, hissig, ytterliggående, ekstrem, har utttalt seg svært rassistisk mot muslimer, har rakket ned på homofile og han har rakket ned på Mexikanere.

Jeg tror det var sjokk for mange onsdagsmorgen å se at Trump hadde vunnet valget. Mange hadde regnet med at Hillariy Clinton skulle vinne.

Av ren høffelighat ønsket Hillary Clinton Trump lykke til, og Trump takket Hillary Clinton for en vel gjennomført valgkamp. Selve valgkampen i USA synes jeg minner mer om et skuespill enn politikk :) Det er uvant for oss Nordmenn å se valgkamp på denne måten.

Uttalelsene Trump har kommet med før og under denne valgkampen gjør jo at man stiller seg spørsmål om hvorvidt han er skikket til å være president. Her handler det ikke om ulikt syn på politiske spørsmål, men om en mann som har så lite impulskontroll, er antidemokratisk i sin tro på seg selv som frelser med konspiratoriske ideer og et grunnleggende negativt syn på kvinner og minoriteter, Selv er jeg alvorlig bekymret for hans lempfeldige forhold til bruk av atomvåpen.

Selv har jeg flere venner som er Amerikanske, og alle de jeg kjenner som bor i USA er redd for hva som kommer til å skje i USA når Trump overtar presidentstolen i januar. De forteller om at mange Amerikanere vil emigrere til Canada. Det sier ikke så rent lite.

Hvorfor lar vi oss engasjere i presidentvalget i USA? Jo fordi USA har en stor rolle politisk sett i verden. De sitter med stor makt i internasjonal politikk. Ingen får gjort noe med valget i USA nå. Valget er tatt, og sånn er det når det er demokrati. Så får vi bare håpe på det beste at han ikke gjør noe som får katastrofale følger.

Selvfølgelig er de aller fleste negative til Trump som president, og man finner de som er positive til at han vant presidentvalget.

Jeg respekterer fullt og helt de som støtter Trump, men da skal de også respektere mitt valg at jeg tar avstand fra Trump som president. Det jeg har merket meg er at de som er søtter Trump ikke tar seg fem flate øre for å kalle oss som tar avstand fra Trump for sosialister. Det er helt i orden, og det gjør ikke meg noe.

Det jeg reagerer på er at noen får seg til å mene at Trump er utnevnt av Gud! Vedkommende mener at Gud bruker Trump som han brukte Ronald Regan. Ja, du leste riktig!

Dette skrev vedkommende som støtter Trump på min vegg på facebook:

"Så ble Clinton skilt ifra hveten. At Donald Trump har blitt president, må alle forstå er et mirakel. Det ble profetert i 2011, at han ville bli president. Og kristenfolket i USA og rundt om i verden har bedt for Trump. Og det republikanske partiet fikk seg en bommerang, da de prøvde, å eliminere Tea-party bevegelsen. Dette fikk vi se i dette valget. Tiltross for massiv støtte til Hillary, ifra hele eliten, pressen, CNN, alle meningsmålingsbyråene, rockestjernene og alle Trump fiender. Klarte de ikke, å vinne over Donald. Ganske enkelt fordi kristenfolket våknet opp og fastet og ba. Gud bruker en Trump, som han brukte Regan, Nebukadnesar, kong Kyros, Gorbarsjov og andre hedninger. For å fullføre hans vilje, for denne tiden. Vi lever i de siste tider, å jeg tror at igjennom President Trump får USA og verden en ny nåde tid, for evangelisering. I den verdens vide vekkelsen som går frem over verden.
At reaksjonene er som de er i Norge og vesten, forteller hvor venstrevridd og sekulærisert vesten er. Men også med Brexit og de strømningene som er i Europa, imot eliten og det demokratiske diktaturet. Hvor vanlige mennesker ikke når frem, å hvor eliten lever i sine egne bobler. Vil dette også skje i Sverige og Norge. Vanlig folk når ikke frem i Nav, i barnevernet, i politiet, politkerne hører ikke på grasrota. Men kjører sitt eget forstå seg på politikk, å dette vil før eller senere komme som en bommerang tilbake. 
Så nå håper vi Trump leverer det han har lovet. Og får ryddet opp etter Obamas 8 års vanstyre. Også her må de venstre vridde journalistene besinne seg. Alle løgnene de sprer om økonomisk krise, verdens krig, osv, på grunn av at Trump blir president. Dette er jo tull. Det var akkurat som under EU valget, alle medier og politikere var for. Og drev skremsel propaganda om at Norge ville gå under om vi ikke ble med i EU. Men takk Gud for grasrota, som tenkte selv. Slik var det også når Regan ble valgt. Da sa de samme idiotene, at en cowboy han ikke styre et land . Men Reagan fikk revet Berlin-muren og skapte fred og fikk slutt på den kalde krigen. Obama har skapt en ny kald krig med Russland, som jeg er sikker på Trump vil få slutt på. Og til alle dere som er så fulle av hat til Trump og USA. Samt alle som mener noe annet enn dere. Slutt med menings diktaturet deres. Ha litt stor sinn, å tro at demokratiet i USA virker. Det amerikanske folket har stemt, å Trump har vunnet. Vær så snill og godta det, selv om dere tapte. Verden går videre. Vær velsignet. DETTE ER SKREVET AV JAN HANVOLD"

Jan Hanvold har skrevet boken: "22.juli profetien" hvor han mener at Gud straffet de unge på Utøya pga andre menneskers behandling av Israel. Kilde: href="http://www.dfef.no/cat/616.aspx/515

Unnskyld at jeg sier det! Jeg blir kvalm og uvel bare ved å tenke på at noen kan uttale seg på denne måten!

Her kan dere selv se hva Jan Hanvold skriver på sin facebookside:
https://www.facebook.com/JanHanvold/

Vedkommende som støtter Trump mener at vi som ikke gjør det er villedet av satan, at vi er mordere fordi vi er liberale, og alle liberale støtter selvbestemt abort! Vedkommende skrev følgende på min facebookvegg: "Liberal politikk fører aborter".

Jeg har overhodet ikke noe imot de som er kristne, men jeg reagerer når det blir for ekstremt og ytterliggående. Hvis de som tilhører slik gren av kristendommen er lykkelig er det kjemepflott, men jeg holder lang avstand til slik ytterliggående og ekstremisme innenfor kristendommen. De tar ikke fem flate øre for å fordømme de som velger å ta abort, og de støtter faktisk Ludvig Nessa, som ble eksludert fra Den Norske Kirke som prest for sin abortdemontrasjon. I tillegg er de svært så fordømmende mot homofile. De fleste av de ytterliggående og ekstreme kristne mener at homofile er besatt av satan. I mine øyne driver de ytterliggående og ekstreme kristne med fordømmelsesforkynnelse. Det står klart i Bibelen at man ikke skal dømme andre, og man skal være mot andre som man ønsker at andre skal være mot dem. I tillegg står det også at den som er uten synd kan kaste den første stein! Igjen må jeg påpeke at hvis de er lykkelige innen den formen for kristendom, så er det jo det beste for dem. Jeg personlig reagerer på den typen kristendom. De ytterliggående og ekstreme kristne mener jo at KRF og statskirken er alt for liberale i sine holdninger.

Det gjør meg ingenting at de som støtter Trump kaller meg for sosialist, men når ytterliggående og ekstreme kristne som er Trumptilhengere mener at at alle som heller ønsket at Hillary Clinton skulle vinne er mordere som støtter abort er grensen nådd for meg. Husk bare på at det finnes liberale som ikke søtter abort!Bildet lånt fra Google.


fredag 11. november 2016

SKOLENE I VOSS DROPPER SKOLEGUDSTJENESTENE FØR JUL - TANKER OMKRING DETTE!

08.11.2016 kunne man lese denne artikkelen på NRK sine nettsider:

https://www.nrk.no/hordaland/skolene-pa-voss-vil-ikke-delta-pa-julegudstjeneste-i-kirken-1.13216237

Nå har det gått for langt når skoler velger å avstå fra å delta på julegudstjenester i kirken!

Motstanden bygger på tanken om at det finnes noe som er nøytralt. Det er visst mere nøytralt å si nei til skolegudstjenester enn å si ja. Hvordan er det mulig+ Er det ikke nettopp det å avvise religionen sin plass i samfunnet også et aktivt og radikalt verdivalg? Det er i hvert fall ikke nøytralt.

Det første som vi kan lese i læreplanen for faget KRLE er dette: "Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over". Kilde: http://www.udir.no/kl06/RLE1-02/Hele/Formaal

Formålet med KRLE-faget står det videre å lese:

"Kjennskap til ulike religioner og livssyn, etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk bevissthet og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser". 

I KRLE-faget skal alle religioner og etikk vektlegges helt likt i grunnskolen! Det er lovpålagt fra politikerne. Dersom det skal søkes fritak for en elev, skal det gis tilpasset opplæring!

I KRLE-faget fokuseres det på at elevene skal få kjennskap til vår eget lands sin religion, og andre lands sine religioner. Målet er at elevene skal utvikle respekt, forståelse og toleranse for andres religioner.  I dagens samfunn med mange nye landsmenn er det kjempviktig!

Da vi gikk på barneskolen i 1. - 6.klasse på 70-tallet var skolegudstjenestene obligatoriske. Ingen av oss klaget noe over det. Jeg tror ikke vi hørte så mye etter hva presten sa, men det var kjempekoselig å få synge julesanger, og vi visste alle sammen at når vi var på julegudstjenesten i kirka var det snart juleferie :) Ingen i klassen min hadde fritak, og julegudstjenestene var obligatoriske! På ungdomsskolen 7. - 9.klasse var julegudstjenestene frivllige, men vi var mange fra klassen som gikk på julegudstjenesten. Vi syntes det var kjempekoselig :) Selve kristendomsundervisningen var obligatorisk, men de som var utmeldt av Den Norske Kirke søkte om fritak, og de fikk etikk i stedet for kristendom. På hele trinnet var det vel 3-4 elever som hadde etikk i stedet for kristendom.

Jeg har selv jobbet som lærer i grunnskolen på barne- og ungdomsstrinnet. På barnetrinnet fikk elevene som tilhørte en annen religion, et annet trossamfunn eller vært medlem av humanetisk forbund. sin rettmessig fritak fra julegudstjenester og kristendom- og etikktimene. Når vi tok opp temaet kristendom, gikk de fremmedspråklige elevene som f.eks. var muslimer og elever som hadde foreldre som ikke tilhørte Den Norske Kirke ut av timene, og de fikk eget opplegg med å lære om andre religioner og etikk.

Da jeg begynte å jobbe som faglærer i KRL (Kristendom, religion og livssyn) ved ungdomstrinnet jobbet vi etter Læreplanen fra 1997 (L-97). Formålet var mye av det samme som i dagens læreplan, og målet var at alle elevene skulle være tilstede i undervisningen uansett om temaet vi skulle ta opp var Humanetisk Forbund, Islam, Jødedom, Hinduisme, Kristendom osv. Det var sjelden foreldre klaget på faget, men noen få foreldre blandet seg i at deres unger måtte være tilstede i timene hvor kristendommen var tema.

På ungdommskolene hvor jeg jobbet var julegudstjenestene før jul frivillige for elevene. Selv om julegudstjenestene var frivllige var det mange av elevene som møtte opp, og de begrunnet det med at de syntes det var kjempekoselig å delta på julegudstjenesten :)

Det at skolene i Voss velger å droppe julegudstjenestene synes gir  et signal om at vi holder på å fjerne oss selv fra vår egen religionsarv som i århundrer har vært Kristendommen, og det er stikk i strid med det som læreplanen i KRLE-faget ønsker å ha som formål.

Fritak for elever med andre trossafunn har elevene krav på, og det er ingen som forventer at elever som er muslimer, elever som tilhører Jehovas Vitner og elever tilhører Humanetisk Forbund skal takke ja til å delta på julegudstjeneste i kirken. Det de har krav på er tilrettelagt opplegg, noe skolene skal forplikte seg til.

Humanetikere har jo også juletre, og tar del i julefeiringen de også med de typsike Norske tradisjonene som julemat og julegaver. Forskjellen er at de ikke knytter julen opp mot Jesu fødsel.

Det er en kjempetrist utvikling når skoler begynner å droppe julegudstjenester i kirken for elevene. I dag er det stort sett skolene selv som står for det som skal være med under en julegudstjeneste for elevene.

Er vi nordmenn blitt så feige ikke tørr å stå inne for vår egen religionsarv og kulturarv, og bare skal ta hensyn til andre religioner? Holder vi på å fjerne oss helt fra kristendommen som tro?

Kristendommen har vært Norges religion gjennom århundrer, men kristendommen som religion har ikke den samme forankringen i mennesker i dagens samfunn som den hadde før i tiden. Selv om Norges lover er tuftet på den kristendommen som religion, har vi i dag religionsfrihet. Vi kan tilhøre hvilken som helst reiligion hvis vi ønsker det. Dette er et fritt valg vi selv tar. Nettopp dette gjenspeiler seg også i barnehager og KRLE-faget på grunnskolen.

Mannen min og jeg kjenner flere i vår egne familier, slekt og venner som har unger som går på skolen, og foreldrene og ungene selv som vi har snakket med sier klart de synes det er kjempekoselig tradisjon at skolen deltar på julegudstjeneste før jul. Foreldrene som vi kjenner med unger i skolealder sier klart at ungene har ikke vondt av å lære om hvorfor vi feirer jul.

Jeg synes det er et overtramp av skolene i Voss å nekte elever som ønsker å delta på en julegudstjeneste, og jeg tror en del av foreldrene til disse elevene også reagerer på bestemmelsen til skolen.

Skal den Norske julefeiringen og budskapet om Jesu fødsel gå i glemmeboken fordi historien om et lite guttebarn som ble født i en krybbe i en stall kan støte andre mennesker som har en annen religionstilhørighet?

Når skoler tar bestemmelser om å doppe julegudstjenesten gir det et galt signal, og i tillegg når elever med annnen reiligionstilhørighet har krav på tilpasset opplegg hvis de ikke kan delta på julegudstjenesten.

Hvordan kan man forvente at den oppvoksende generasjon kan forstå andre kulturer sin religion når man ikke har fått innsikt i vår eget lands religion og kulturarv?

Vår egen religion er en viktig del av Norges historie. Den må ikke bli glemt!
mandag 7. november 2016

KJEMPEFLOTT JUBILEUMSKONSERT MED MANNSKORET NØKKEN :) (Bilder og videoopptak)

Minus 5 grader i Trondheim, og vi har fått kjenne tørrkulden. Vi har litt snø også. Det er bare å bite i det sure eplet å erklære vinteren for velkommen!

Lørdag 05.11.2016 var mannen min og jeg på 75-årsjubileumskonserten til Mannskoret Nøkken. Mannen min er leder i Norges Korforbund Sør-Trøndelag, og han hadde fått to billetter til konserten samt jubileumsmiddag etter konserten.

Konserten ble holdt i konsertsalen på Ringe Museum i Trondheim, og du verden for en kjempeflott konsert :) Korsangerne i koret er fra 50 år og opp til 91 år! De bød på seg selv. Flere av korsangerne sang solo, de spilte på ulike instrumenter, og koret vise kjempemasse sjarm for oss som var publikum :) Det som imponerte meg mest, var en 91-år gammel korsanger som sang solo på en av sangene. Han hadde den kjempefine stemmen! Tenk 91 år gammel, og fremdeles få lov til å synge i kor med en fin stemme? Det er bare å bøye seg i støvet! Du verden for en prestasjon :)

Som tidligere dirigent selv har jeg den holdningen at når jeg er publikum er jeg publikum. Det viktigste for meg når jeg sitter og hører på en korkonsert er at koret kan formidle noe til meg, og det greide Nøkken med glans :)

Koret hadde en gjestesolist fra Trondheim sin vennskapsby i Skottland (Dunfermline). Han sang sangen "Nidelven Stille Og Vakker Du er" på Norsk og Engelsk, og han fortalte om han som hadde skrevet sangen. Tilstede på konserten var også grandnevøen til kompinsten av sangen "Nideleven" :)

Det ble en allsidig konsert som hører en jubileumskonsert til :)

Etter konserten var det jubileumsmiddag med taler osv. Til hovedrett fikk vi servert hjortestek, og det smakte kjempegodt :) Desserten smakte også fortreffelig. Inntrykket jeg satt igjen med var at Mannskoret Nøkken er et mannskor som har det sosialt, og det er mange kreative korsangere i koret :)

Selvfølgelig tok jeg noen bilder og videoopptak på konserten som jeg har lyst til å dele med dere :) Håper dere liker bildene og videoen :)Mannskoret Nøkken oppstilt på scenen på Ringve Museum :)Nøkken viste det som på godt norsk kalles for publikumsfrieri, og de koste seg på scenen :)Flere av korsangerne stod frem som sangsolister, eller at de spilte på instrument :) Her er en av korsangerne på gitar sammen bandet :)I pausen var det tre av korsangerne som spilte noen melodier :)Denne korsangeren som var solist er 91 år gammel! Det var kjempeimponerende, og han sang kjempebra :) Gjestesolisten fra vennskapsbyen til Trondheim i Skottland (Dunfermline) under sin opptreden av sangen "Nidelven" :)Dirigenten spilte også fløyte på konsertene :)Mannskoret fikk velfortjent applaus fra publikum når konserten var ferdig :)Mannskoret Nøkken med sangen: "You Raise Me Up" :) 

fredag 4. november 2016

NY VIDEO PÅ MIN YOUTUBEKANAL I SERIEN "LÆR Å SPILLE SPIANO" - NYBEGYNNEROPPLÆRING STEG FOR STEG :)

På min Youtubekanal har jeg postet tre videoer i min serie som heter: "Lær å spille piano" - Pianoopplæring steg for steg.

Youtubekanalen min kan dere finne her: https://www.youtube.com/channel/UCOnD2yjjZcFMF2i7tKzqGQw

Det har gått en stund siden jeg postet episode nr.3, men nå lover jeg å bli flinkere til å legge ut en ny video hver fredag hver uke.

Dersom du har et gammelt keabord eller piano stående, så finn det frem slik at du kan prøve deg frem. Min mormor var 52 år da hun begynte å spille piano, og hun ble kjempeflink :)

Her er episode nr.4 i serien "Lær å spille piano". Jeg håper dere liker videoen :)Episode nr.4 i serien "Lær å spille piano" :)
Jeg tar utgangspunkt i denne pianoboken :)

torsdag 3. november 2016

KNASK ELLER KNEP PÅ HALLOWEEN! BLE DU SKRÆMT NO? TANKER OM HALLOWEENSKIKKEN.

Mandag 31.10.2016 var det halloween. Det er mange som irriterer seg over denne skikken. I dag har vi et mer åpnere samfunn. Mange reiser mer, og henter impulser fra andre land. Ulike medier har større innflytelse enn de hadde tidligere. I dag får vi impulser gjennom TV, radio, aviser og internett. Dermed får vi også innblikk i andre lands sine skikker og høytider.

Før medienes utvikling kunne man se hvordan de feiret halloween på TV i filmer, men etter medienes vekst kom skikken nærmere oss selv.

Jeg husker jeg hadde noen venninner i klassen min på gymnaset på 80-tallet som hadde vært utvekslingsstudenter i USA ett år. Det var kjempespennedne å høre om hvordan utvekslingsåret deres hadde vært. Alle fortalte om hvordan de hadde feiret "Thanks giving" og "Halloween", og for meg som da aldri hadde vært i USA var det kjempestort å høre om :) Det var en verden med en skikk fjernt fra meg selv.

Mange reagerer på at skikken halloween har kommet til Norge, og mange akker og stønner seg over denne "Amerikanske" tradisjonen. Sa noen Amerikansk?

Halloween har sin opprinnelse fra England og Irland, men kom til Norge som en kulturimpuls fra USA. Dagen feires nå overalt i den vestlige verden. I Norge fikk halloweenfeiringen et gjennombrudd på begynnelsen av 2000-tallet. Kilde: https://snl.no/halloween

Jeg godt første gangen det ringte på døren vår om kvelden 31.10. Skjønte ikke noe, og utenfor døren stod det to unger i 10 årsalderen og sa: "Knask eller knep" :) Jeg ikke kjøpt inn noe som ungene kunne få, og det beklaget jeg. Det gikk noen minutter før det ringte på igjen, og nye unger stod utenfor døren og sa: "Knask eller knep". Jeg ringte mannen min, og ba ham kjøpe en tvistpose på tur hjem :) Huspusen vår Svartfot likte slett ikke spøkelsesutkledde unger som kom på døren, og han pilte under senga for å legge seg.

På begynnelsen av 2000-tallet visste vi ikke mye om hvordan vi skulle gå fram når vi ikke ville ha besøk, og det gjorde nok heller ikke ungene. Etter 2-3 år med den nye halloweentradisjonen i Norge, ble det skriverier i aviser, lærerne snakket med elevene på skolen og foreldrene ble oppfordret til å snakke med ungene sine om regler for hvordan de skulle oppføre seg. Foreldrene ble oppfordret å gå sammen de minste ungene pga trygghet og sikkerhet. En ting var viktig å huske på. Det var at hvis utelyset var slått av øsnket ikke det huset besøk.

Jeg må ærlig innrømme at etter at det hadde ringt på døren den 10.gangen om ettermiddagen/kvelden var i hvert fall jeg lei av å åpne døren. Det hendte selvsagt at jeg glemte å slå av utelyset. Akkurat det skal ikke ungene lastes for, for det var min egen feil.

Jeg har aldri opplevd noe som helst negativt med ungene som kom på døren på halloween, og de ungene vi har fått besøk av har vært kjempesøte, høflige og takket pent for det de har fått opp i bøttene sine.

I kjølevannet av de første halloweenårene ble det skriverier i aviser fra huseiere hadde opplevd å få sprutet ned vinduer og dører med ketchup som et "knep" hvis de som bodde i huset ikke åpnet døren. Denne type atferd ble det fokusert mye på i media i ukene før neste halloween, og media oppfordret ungene til ikke å gjøre dette! Det er jo dessverre de ungene som finner på bøll som ødelegger for de andre ungene. Slik er det alltid.

Andre året det var halloween ringte det på døren to dager etter halloween. Utenfor stod det to jenter i 12 års alderen utkledd som spøkelser. Mannen min åpnet døren. Jentene sa: "Kansk eller knep". Mannen min sa: "Dere kommer jo to dager for sent", og jentene fortalte at de hadde vært på trening, og hadde ikke hatt tid til å gå rundt på selve halloween :)

En annen gang var det to nabogutter som ringe på døren, og sa "Knask eller knep". Mannen min var snartenkt, og sa: "Hva om jeg velger knep? Hva får jeg da"? Naboguttene ble tatt skikkelig på senga, og så kommer det spontant fra den ene: "Det vil du ikke vite" :)

Etter som årene har gått, og tradisjonen for halloween har begynt å sette seg for den oppvoksende generasjon, virker det som om det er unger fra 4-5 års alderen og opp til 12-13 års alderen som går rundt på halloween. Det er sjelden jeg har sett eldre unger som har stått utenfor døren. De yngste ungene har med seg foreldrene sine, men foreldrene står i bakgrunnen. I tillegg virker det som om ungene kun går i nabolaget.

De seneste årene har tradisjonen for private halloweenfester slått mer og mer rot. Flere og flere barnefamilier har halloweenfester hvor både voksne og ungene kler seg ut.

Selv om jeg personlig ikke er tilhenger av halloween, aksepterer jeg at skikken har kommet til Norge. Samfunnet vi lever i har forandret seg, Vi har fått verden, fremmede kulturer og fremmede skikker tettere inn på oss i dagliglivet.

Kjøper alltid inn et par twistposer slik at jeg kan gi ungene twist når de kommer på døren. Ungene takker så pent for det de får, og ungene er kjempesøte :) Jeg har vokst opp med julebukktradisjonen, og i romjulen gikk vi alltid julebukk til naboene våre.

Når det gjelder halloween har man to valg. Det ene er å bare akseptere at vi har fått en ny skikk i Norge, for så å gjøre det beste ut av det. Nummer to er å slå av utelyset samt trekke for gardinene slik at ungene ikke ringer på døren. Mange av de som kritiserer halloween begrunner dette med at ungene går rundt og tigger slikkeri fra andre mennesker. De aller fleste av oss har en eller annen gang gått julebukk i julen. Hva fikk vi da? Vi fikk sjokolade, marsipan, mandariner og julekaker i kurvene våre.

Årsaken til at jeg er tolerant til denne skikken, er fordi jeg har vokst opp med tanteunger, og har gammeltanteunger som har tatt i bruk halloweenskikken. Tanteungene mine har ført tradisjonen videre til sine egne unger, og mine tanteunger er heller ikke vant med halloweenfeiringen siden de er født på 80-tallet. De sier det er vanskelig å skjerme ungene sine fra denne markeringen, og jeg forstår dem godt.

I tillegg har jeg jobbet mye med unger, både gjennom yrket mitt som førskolelærer, lærer på ungdomsskolen og som pianolærer. Det er viktig for meg å ta ungene på alvor!

Jeg synes det er kjempekoselig å tenne talglys om kveldne, og jeg har sansen for orange lys og roser. Orange er en høstfarge for meg. Så hvorfor ikke pynte opp litt med enkel halloweenpynt i form av orange lys, søte gresskarfigurer og gresskarfigurer i glass å sette telys inni. Det er mer enn nok, og det gjør høstkveldene kjempekoselige :)  Jeg pynter ikke leiligheten vår med dødningerhoder, for der går grensen min. Her i huset er det koselig halloweenpynt som gjelder.

Halloweenpynten skal få stå til søndag, for da er det "Alle Helgens dag". Tradisjonen i familien vår er å dra på graven til min far å tenne lys. Selv om far er i tankene mine hver dag, og jeg ofte er på graven hans og steller gravstedet, er det en kjempefin tradisjon å ha dager hvor vi kan minnes de som står oss nær som en gang var i blant oss <3Halloweenpynten i vinduskarmen :)Halloweenpynt på spisebordet :)Denne halloweengresskaret i glass er beregnet til å sette telys inni, men jeg har valgt å ha leddlys inni glassgresskaret :)
onsdag 2. november 2016

OKTOBEROPPDATERING I ORD OG BILDER :)

Høsten har gått kjempefort, og hvor ble oktober måned av? Den bare suste forbi.

Nå skal sant sies at jeg er og blir et vår- og sommermenneske, for våren og sommeren er mine favorittårstider. Likevel er det ingenting som slår høsten med dens fargeprakt ute i naturen. Naturens fargespill med røde, gule og brune blader. Det fineste om høsten er når det er sol fra skyfri himmel, og de kjempefine høstfargene :)

Vi Trøndere skal ikke klage på været, for i oktober har været vært kjempefin med sol fra skyfri himmel så og si hver eneste dag. Det var først før helgen at det plutselig ble hustrig med regn og vind.

Jeg vet mange sliter med høstdepresjon i mørketiden. Takk og lov at jeg ikke kjenner til hva høstdepresjon er. Det må være fælt å slite med det, og jeg har medfølelse med dem.

Selv prøver jeg å være bevisst på å nyte de mørke høstkveldene. Når jeg skal koble av om kvelden tenner jeg talglys, koser meg med en kopp te, finner frem håndarbeidet, leser en god bok, hører på musikk og sitter under kosepleddet :) Da er høstkvelden perfekt :) Hvorfor ikke gjøre de mørke høstkveldene koseligere? Det er bare noen små triks som skal til for min del, og vips så er det en kjempekoselig stemning i huset :)

I går var det halloween. Mannen min og jeg har ingen unger, men jeg synes det er en kjempefin anledning til å pynte huset med orange lys og glasshalloweenpyntene jeg kjøpte på Nille. Fargen orange er en høstfarge synes jeg, og hører denne årstiden til. Så kommer vi til advent, og da er fargen lilla.

Lys gjør noe med oss mennesker, og jeg tror vi trenger slike markeringer når det er høst og mørke høstkvelder. Det er jo av den grunn at de fleste religiøse markeringer er lagt til desember på den mørkeste tiden året. De fleste religioner har sine markeringer samtidig som vår julefeiring.

Siste nytt med foten er at sceneplaten under hælen er kraftig betent. Jeg har faste treningsøvelser jeg gjør når jeg trener, men det er mye jeg ikke får lov til å gjøre. Utendørs skal jeg avlaste med krykker. Timen til ortopeden ble utsatt pga. legestreiken, så operasjon blir det nok neppe før over jul. Når jeg går kjennes det ut som noen har puttet noe hardt midt under hælputa. Det er ikke vondt, men ubehagelig.

Jeg er glad for at jeg har bil, for da kommer jeg meg dit jeg ønsker. Det er et prakk å bruke krykker på bussen, og jeg har opplevd flere ganger at jeg har måttet stå på bussen til tross for at jeg haddde med meg krykkene. En gang var det en utenlandsk gutte som reiste seg, og han at jeg kunne sette meg på setet hans. Imponerende gjort av gutten. Jeg takket ham for hjelpen. Derfor har jeg kviet meg til å ta buss når jeg går med krykker. Nå som jeg har bil er det mye enklere :)

Mannen min er leder i Norges Korforbund Sør-Trøndelag, og det hender at han får gratisbilletter til korkonserter. Lørdag 05.11.2016 skal Mannskoret Nøkken feire sitt jubileum på Ringve Museum. Mannen min er invitert med følge til konserten samt festmiddag. Det gleder jeg meg til, og det blir kjempekoselig :) Mannen min skal overrekke en gave fra Norges Korforbund Sør-Trøndelag til koret.

November og desember er jo tid for korkonserter, og det er viktig å ta seg tid til å dra på konsertene til hverandres kor. Det er på den måten vårt eget kor kan få publikum fra andre kor. Planen er også å dra på Damekoret Cantus sin årlige julekonsert, og ikke minst Nidarosdomens Guttekor sin julekonsert med Arve Tellefsen. Det er rett og slett meditasjon å være tilhører på en korkonsert. Hver gang jeg er på julekonsertene med Cantus og Nidarosdomens Guttekor blir jeg fylt av ro og varme inni meg. Da kan julen bare komme :)

Det er rart hva musikken kan gjøre med oss mennesker. Tenk at musikk er et felles språk på tvers av kulturer, språk og religion? Det er magisk å tenke på <3

Som dere skjønner har jeg hatt en kjempefin oktober måned, og nå er det ikke mange ukene igjen til jul :)

Jeg har lyst til å dele noen bilder jeg har tatt, og jeg håper dere liker bildene :)Høsten er tid for å tenne talglys :) Skyfri himmel over treet, og nettopp et slikt syn gjør høsten kjempefin :)Middagslaging 26.10.2016. To stk. søtpotet :)Søtpotet oppskåret i skiver. Stekes på 250 grader midt i ovnen i 20 minutter :)Søtpotet er kjempegodt til kylling sammen med masse grønnsaker :)Jeg bruker alltid denne når jeg steker maten.Selv er jeg ikke et forkostmenneske, men jeg elsker smoothie, og hver morgen lager jeg hjemmelaget smoothie med disse ingrediensene :)Jeg lager smoothien litt tjukk som en yoghurt. Smoothien klar til og drikkes :) En sunn og næringsrik  start på dagen :)