fredag 29. mai 2015

HAR VI NORDMENN MISTET FULLSTENDIG RESPEKT FOR VÅR EGEN RELIGION KRISTENDOMMEN?

Vi i Norge er et land tuftet på kristne verdier, og kristendommen har vært religionen vår helt siden kristningen av Norge. Det Norske folk hadde respekt for kristendommen, og kristendommen var viktig. Kanskje fordi at kirken hadde så mye makt som de hadde. Kirken eide mesteparten av jorda rundt om i landet, og kirken satt med store verdier som medførte at de fikk makt. Prestene var høyt aktede og respekterte personer som folk hadde stor respekt for.

Hos en del nordmenn i dag er respekten for kristendommen som religion totalt borte. Synet på kristendom som religion står ikke like sterkt hos oss nordmenn nå som det gjorde før. Vi kan bare gå tilbake til 1900-tallet til våre besteforeldres tid. Da hadde vår besteforeldregenerasjon mye større respekt for kirken og den kristen tro enn det vi har i dag. Jeg tror noe av det henger sammen med at vi i dagens samfunn har mye større ytringsfrihet enn det min besteforeldregenerasjon hadde.

Grunnloven 1814 fastslo (§ 2) at «den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion», og den statskirkelige styreform ble bibeholdt uavkortet. Legmannsforkynnelse var underkastet de strenge forskrifter i konventikkelplakaten av 1741, men 1842 tvang Stortinget igjennom opphevelsen av denne lov etter to sanksjonsnektelser.

Norsk kristenliv på 1900-tallet har ellers vært preget av en spenning mellom liberale og konservative kristne. Denne vokste for alvor frem ved begynnelsen av århundret. Et sentralt stridsspørsmål var holdningen til historievitenskapens kritiske utforskning av kristendommens kildeskrifter, der de konservative var tilbakeholdne, mens de såkalte liberale så det som en nødvendig oppgave å ta denne forskningen på alvor. Med opprettelsen av Menighetsfakultetet som presteutdanningsinstitusjon ved siden av universitetets teologiske fakultet, ble spenningen mellom konservative og liberale institusjonalisert, og den satte sitt preg på mye av kristenlivet i Norge gjennom store deler av 1900-tallet. Fra 1980- og 1990-årene er den imidlertid trådt noe mer i bakgrunnen, og et større mangfold i kirkelige og teologiske oppfatninger er kommet til syne. (Kilde: https://snl.no/Kristendommens_historie_i_Norge)

Før i tiden hadde folket respekt for den kristendommen som religion, for forkynnelsen handlet om at hvis du ikke fryktet og æret Gud havnet man i helvete. Denne læren har nok vært den gjeldene i kirken til langt inn på 1900-tallet. I skolen hadde man faget kristendom, og det var lite rom for tolkning og egne meninger. Jeg husker selv fra da jeg gikk på barneskolen (1. - 6.klasse fra 1973 - 1979) måtte vi stå ved pultene våre om morgenen, og vi begynte alltid dagen med å synge en morgensalme. Før vi spiste formiddagsmat sang vi bordvers, gjerne "Å du som metter liten fugl), og vi avsluttet skoledagen ved å stå ved pultene å synge: "Ha takk o Gud for dagen".

Til og med på ungdomsskolen (1979 - 1982) var faget kristendom preget av forkynnelse, og lite rom for tolkning og tenkning. Til eksamen måtte vi pugge salmer som vi måtte kunne samt kunne bibelhistorien på rams. Det var først på gymnaset i 2. og 3.klasse  i faget religion vi fikk lære om andre religioner.

Ett eksempel på oppmykning av faget kristendom var da da KRL-faget ble innført i skolen i 1997. KRL stod for: Kristendom, religion og livssyn. Et av formålene at elevene skulle bli kjent med vår egen religion (kristendommen) som et grunnlag for å forstå sammenhengen i andre religioner. Elevene skulle også lære om andre religioner, og de skulle sammenlikne religionene. Elevene skulle lære seg å se likhetene og forskjellene mellom religionene. Det var for å forhindre fordommer mot andre religioner. Jeg personlig synes grunntanken i KRL-faget var en fin tanke. KRL-faget fikk kritikk fra Humanetisk Forbund for å vektlegge for mye på kristendommen. Grunnen til at det var hovedvekt på kristendom var fordi at de som utformet L-97 (lærerplanen for 1997) mente at for å forstå og respektere andre religioner måtte ungene forstå sin egen religion.

Gjennom årenes løp har det skjedd en samfunnsutvikling. Gjennom samfunnsutviklingen også fått mer og mer ytringsfrihet, og mennesker blir nå oppfordret til å tenke og reflektere selv uten at noen skal komme å fortelle oss at våre meninger er feil.

I Norge har vi religionsfrihet, og det betyr at vi selv kan velge hvilken religion vi ønsker å bekjenne oss til. Mange velger å ikke bekjenne seg til noen tro. Ytringsfriheten har også ført til at mange norske folk tar avstand fra kristendommen som religion, og folk tørr å si hva de mener om kristendommen. Jeg tørr å påstå at mange presters forkynnelse gjennom årenes løp om at hvis folk ikke trodde på Gud havnet man i helvete har ført til at mange nordmenn har fått kristendommen som religion i vrangstrupen.

Til tider mener jeg at ytringsfriheten går litt vel langt i omtale av kristendommen som religion, og jeg mener at en del motstandere av kristendommen ytrer seg på en svært negativ måte til kristendommen som religion. De snakker svært så negativt, og gjerne spotter de som bekjenner seg til den kristne tro. Prestene som jobber i kirken blir gjerne omtalt med negative ordelag. I tillegg har en del motstandere av kristendommen lett for å regelrett å spotte Gud og Jesus når de skal rakke ned på kristendommen som religion.

Til og med har en del folk mistet fullstendig respekten for kirken som er de kristnes Guds hus. Hvis vi nordmenn kommer inn i et tempel, en moské eller en katolsk kirke enten her i Norge eller i utlandet, viser vi med en gang dyp respekt og ærbødighet for deres tro, religion og tempelet, moskeen eller den katolske kirken.

Det er kjempeflott at man viser respekt for andre religioner og tro, men burde vi ikke ha respekt for kristendommen også?

Gjennom mine spilleoppdrag i ulike kirker, treffer jeg mange mennesker som går i kirken. Det er både faste kirkegjengere, dåpsfamilier og pårørende i begravelser. Jeg har ikke tallet på hvor mange ganger jeg har blitt dypt over den manglende respekten enkelte viser til kirken og kirkerommet. Ta f.eks. enkelte konfirmanter. De har luene på seg når de er i kirka. Inne i selve kirkerommet har har jeg mange ganger hørt høylydt banning av både ungdom og voksne.

Jeg har snakket med en del utlendinger som tilhører en annen religion, og har en annen tro enn det jeg har, og de som jeg har pratet med er sjokkerte over at en god del nordmenn ikke viser respekt for vår egen religion. Mitt inntrykk er at fremmedspråklige her i Norge som tilhører en annen tro og religion enn oss har mye større respekt og ærbødighet for sin tro, sin religion og deres moské, tempel eller katolske kirke, og for dem er deres religion deres kultur. De vet å ta vare på kulturarven deres.

De verste til å rakke ned på kristendommen og kristen tro er voksne mennesker. En god del voksne mennesker har en eller annen negativ opplevelse av kristendommen og kriken, og det vet de å fortelle. De har lett for å spotte og håne de som bekjenner seg til den kristne tro.

Mange som har et anspent forhold til kristendommen har også et forvrengt syn på hvordan de kristne er. De tror at kristne ikke kan drikke alkohol, kristne kan ikke spille kort, kristne kan ikke gå på kino, og de tror at de kristne lever et kjedelig liv.

Jeg skjønner hvorfor de har dette synet på kristne, for før i tiden ble folk fortalt at det var synd å danse, at det var synd å drikke, at det var synd å spille kort og at det var synd å danse. Årsaken til at folk før i tiden ble fortalt dette, var fordi noen levde et utsvevende liv ved å drikke mye alkohol som endte med kortspill om penger, og da kunne de spille seg for både hus og hjem.

Noen av mine venner forteller om at de hadde besteforeldre som var strenge i sin kristne tro, og at det ikke var tillatt med kortspill i hjemmene deres. Vi kan trygt si at slik er det ikke lengre!

Kirken har blitt kraftig liberalisert frem til i dag. Noe gammeldags syn henger igjen hos enkelte kristne. Kristne i dag tar gjerne ett glass vin, kristne spiller gjerne kort, og mange kristne danser også.

Selv har jeg vært aktiv i kirka. Jeg sang i barnekor i kirka, jeg sang Tensing fra jeg var 19 - 21 år og jeg har sunget i kirkekor. I tillegg har jeg jobbet som konfirmantleder hvor jeg var med på konfirmantleirer. Jeg har med egne sett fra 1970-tallet og frem til nå hvordan kirken har forandret seg, og faktisk blitt en kirke som ønsker å bli folkelig.

Mange tror at konfirmanter som konfirmerer seg i kirka blir innprentet om at de må tro på Gud, men det er ikke tilfelle. Prestene, kateketene og ungdomsarbeiderne som jobber med konfirmantene oppfordrer tenåringene å tenke selv, de oppfordrer tenåringene til tørre å spørre, tørre å være kritiske, og til de som tror at konfirmanttiden handler bare om kristendom så tar de helt feil. Konfirmantundervisningen inneholder mye etikk, og konfirmantundervisningen er bygget på mye diskusjoner om temaet tro og etikk, og ungdommene har mye diskusjoner omkring temaene tro og etikk, noe som viser seg å engasjere dem.

At kirken har forandret seg er det ingen tvil om. Kirke og stat er nå skilt fra hverandre.

Den Norske Kirke ble tidligere kalt statskirken, men nå uformelt folkekirken. Statskirken slik vi kjenner den ble skilt fra staten 21.mai 2012. (Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kirke)

Jeg tror kanskje dette var en lur ting å gjøre nettopp for å få folk tilbake til kirken. Kirken må bli en kirke for folket hvor det er takhøyde.

I alle år hvor jeg har vært aktiv i kirken har det vært rom for tro og tvil. Jeg har aldri opplevd fordømmelse slik mange forteller at de har opplevd.

Nå har jeg stor forståelse for at den uvante kirkegjenger synes det er kjedelig å gå på en gudstjeneste, for en gudstjeneste kan virke forvirrende for en som ikke er vant å gå på gudstjenester. De synes det er forvirrende når man skal reise seg, forvirrende når man kan sitte, og den uvante kirkegjenger vet ikke hva de forskjellige leddene i en gudstjeneste betyr. Hvert enkelt ledd i en gudstjeneste har sin betydning. Dette er noe folk flest ikke kjenner til.

Likevel mener jeg at vi nordmenn bør begynne vise mer respekt for kristendommen og religionen som alltid har vært en del av vår kultur enn det vi gjør, vise respekt for de som bekjenner seg til den kristne tro, vise respekt for Bibelen og vise respekt for kirken.

Mobbing av kristendommen som religion, mobbing av de som bekjenner seg til den kristen tro, mobbing av prester som yrkesgruppe og spotting av Bibelen (som er den boken kristne forholder seg til) reagerer jeg kraftig på! Første bud er å ha like stor respekt for vår egen religion som vi har for andre religioner!

Vi nordmenn har mye å lære av de som tilhører en annen religion, for det er sjelden eller aldri at de mobber eller snakker nedsettende om sin egen tro/religion, mobber eller snakker nedsettende om de som bekjenner seg til religionen sin, mobber eller snakker nedsettende om f.eks. Koranen og mobber og snakker nedsettende om de som jobber i moskeen, i tempelet eller den katolske kirken.

Ytringsfrihet, og det å ha meninger om en religion er en ting, men mobbing og det å snakke nedsettende om en tro/religion, mobbing og det å snakke nedsettende om de som bekjenner seg til troen og mobbing og det å snakke nedsettende om f.eks. prester er noe helt annet! Det har ikke noe med ytringsfrihet eller å gjøre i det hele tatt! tirsdag 26. mai 2015

HILS PÅ MIN NYE LILLE "KANELBOLLE" S*SKIMMERDAL'S ELVIS :)

Det er en kjempestor glede for meg å presentere vårt nye familiemedlem i katteflotten S*Skimmerdal's Elvis <3 :) Han er født 22.02.2015, og er nå litt over 3 måneder gammel :) Fargen hans er sorrel som er en slags kanelfarge. 

Etter at Aros døde, har det vært tomt etter ham, og savnet etter ham har vært kjempestor <3 :( Derfor var ikke valget vanskelig da jeg fikk høre at Elvis var ledig :) Drømmen min har lenge vært å ha en sorrelkatt, fordi jeg synes sorrelfargen er kjempenydelig :) Det som er kjempegøy, er at Aros er tipp, tippoldefar til Elvis, så genene til Aros er i Elvis <3 Aros lever videre i Elvis <3 :)

Søndag 24.05.2015 reiste jeg til Åre (ca.2 1/2 time fra Trondheim), og der skulle jeg møte ei som heter for Caroline. Hun kom kjørende fra Umeå, fordi hun skulle på ferie hos sine foreldre. Caroline hadde med seg Elvis til meg. 

Da jeg kjørte til Åre hadde jeg 1000 elefanter i magen av spenning! Dagene før han skulle komme sneglet seg sakte av gårde. Det var kjempestor stas å få overlevert Elvis. Caroline fortalte at Elvis hadde protestert og gitt lyd fra seg på turen fra Umeå til Åre. I transportburet skulle han ikke være! Da jeg begynte å kjøre hjem fra Åre til Trondheim begynte Elvis med en gang prate høylydtd, men etter en stund la han seg ned for å slappe av :) 

Det første jeg gjorde når jeg kom hjem var å ta lille Elvis på badet. Der fikk han slappe av og roe seg ned, spise og drikke. Etter et par timer tok vi ham på stua slik at han kunne få treffe de andre kattene. Vi hadde fått et godt råd å la ham være i transportburet med burdøren igjen, men Elvis hadde helt andre planer.... :) Han ville ut. Dixie og Nadina var skeptiske på den lille nykomlingen.

Så tok vi Elvis ut av buret, og Dixie var rask til å gå inn i buret for å snuse der. Både Nadina og Dixie freste og knurret mot lille Elvis. Det er ikke så rart! Når voksne katter ser en kattunge, ligger det i naturen at de skal passe seg for en kattemor. En kattemor er beskyttende mot kattungen sin.

Elvis var trygg. Han gikk rundt på stua med halen rett i været, snuste og gjorde seg kjent rundt i leiligheten. Da han hadde gjort det, gikk han i kattedoen for å sette fra seg lukten der, før han snuste videre rundt om i leiligheten. Vi lot transportburet stå på stua, og tok av døren, slik at Elvis kunne gå ut og inn som han selv ville. I transportburet lå det to pledd som Elvis hadde lukten sin på, og det er Elvis sin trygghet :) Elvis malte høyt når vi koste med ham <3 :) Han ble hodestups forelsket i å leke med en lekemus. Den jaget og kastet han omkring :) Når han ble sliten gikk han inn i transportburet for å slappe av. 

Både Dixie og Nadina freste mot ham nr de gikk forbi ham, men de angrep ham ikke! 

Jeg hadde bestemt meg for at Elvis kunne få være alene på badet om natten for at han skulle få slappe av, og jeg hadde gjort klart kattedo, vann og mat. Elvis ville slett ikke være alene om natten, så jeg måtte ta ham inn på stua til Nadina og Dixie. Jeg var skeptisk for hvordan dette ville gå. Da jeg stod opp i går lå Elvis og koste seg inne i transportburet sitt, og han kom lykkelig ut med halen i været. Da gikk han rett på kjøkkenet, og bort til matfatet og spiste tørrfòr :)

I går fortsatte Elvis å gjøre seg kjent hos oss. Han vet godt hvor maten er, han går i kattedoen, og han fant fort ut at det kan komme noe godt fra kjøleskapet :)  Elvis lekte mye med musa si, og fikk en ny leke som han likte kjempegodt. Han ble enda mer tryggere og tryggere utover dagen :)

Nadina og Dixie var fortsatt avmålt i forhold til ham, og de freste og knurret mot ham hvis han kom for nært. De skal jo sette seg i respekt slik at Elvis skjønner at de er eldre enn ham. Elvis på sin side tar gjerne igjen ved å frese og knurre tilbake han også, og han er ikke skåret fra tungebåndet :) Nadina og Dixie gir bare beskjed om hvem det er som bestemmer i huset. Elvis får lov av Nadina og Dixie til å spise tørrfòr fra matskålene på kjøkkenet, og han får også lov til å kose med oss. Knurringen og fresingen til Dixie og Nadina mot Elvis vil gå over av seg selv, og de vil bli tryggere på ham når han begynner å lukte "rett" :) 

I går kveld da vi la oss holdt Elvis på å leke med lekemusen sin, men i dag tidlig da jeg stod opp lå ikke Elvis inne i transportburet sitt som jeg hadde trodd, men han lå i det ene hjørnet av sofaen, og i det andre hjørnet av sofaen lå Nadina på puta si <3 :) Det er slike små fremskritt som skjer i tilvenning mellom katter i en katteflokk og en ny kattunge som man får. 

Elvis er en kjempeherlig liten "kanelbolle", og han maler når han får kos <3 :) Det som er kjempebra, er at han er så selvsikker som han er, og han tar seg ikke fem flate øre for å si fra ved å frese tilbake til småjentene :) Han har høyt aktivitetsnivå hvor han kan leke lenge med lekene sine før bryteren blir slått av, og han blir trøtt og må sove. Elvis spiser kjempegodt, og han er glad i mat. Jeg er sikker på at Elvis kommer til å bli en stor kosegutt <3 :) Han har allerede smeltet hjertet mitt <3 :)

Det er også viktig når man får en kattunge å huske på de andre kattene. De får også sine daglige doser med kos, og det liker de kjempegodt <3 :) De må få lov til å si fra at det er de som er sjefene i huset, og Elvis må finne sin plass i flokken. Denne innkjøringen har gått bra :) Det er alltid spennende å få en ny kattunge inn i en katteflokk, men med tålmodighet går det bra til slutt! Første bud er å ta tiden til hjelp. Nadina og Dixie vil kanskje frese og knurre mot Elvis i 3-4 uker, men når han lukter riktig, og småjentene blir trygge på ham da vil også fresingen og knurringen opphøre. 


Her får dere se de første bildene jeg har tatt av lillegutt Elvis: 


Det første bildet jeg tok av lille Elvis første kvelden <3 :) Her er han sliten og trøtt etter en dag i nytt hjem med mange inntrykk :) 


Trøtt Elvis har krøllet seg sammen, og sovnet :) Bildet er tatt den første kvelden (24.05.2015).  


I går (25.05.2015) fikk jeg tatt noen skikkelige bilder av lille Elvis, Elvis lot seg mer enn gjerne fotografere :) 


Elvis satte seg like så godt i kjempefin modellposisjon slik at matmor kunne fotografere :) 


Lille godgutten Elvis <3 :) 


søndag 24. mai 2015

GRATULERER MED SEIEREN TIL SVERIGE OG 8.PLASS TIL NORGE I FINALEN I ESC :)

Gratulerer til Sverige og Måns Zelmerlöw med 1.plass med sange "Heroes" i finalen Eurovision Song Contest :)

Gratulerer også til Mørland og Debrah Scarlett med en kjempelfott 8.plass i finalen i Eurovision Song Contest med sangen: "A Monster Like Me" :)

torsdag 21. mai 2015

ER DET RART MAN ER FORELSKET I VÅREN SOM EN KJEMPEFIN ÅRSTID?

Torsdag 21.05.2015, og 10 dager igjen at den kjempeherlige mai måned som er en flott vårmåned hvor du hører at alt spirer og gror ute i naturen :)

En dag igjen av denne uken, og så er det pinsehelg :) Det blir en avslappende helg, og det blir kjempegodt, for det er den eneste frihelgen på flere uker. Tenkte å lage hjemmelaget pizza på lørdag, for det er en stund siden jeg har laget det. Skal invitere min mor ned til oss på pizza, og det synes hun er kjempekoselig :)

På søndag har jeg en avtale litt ut på dagen.... :) Dere som ønsker å følge meg på Snapchat er hjertelig velkommen til å legge meg til. Brukernavnet er: abyhakrilas, og der dere får bli med meg direkte på snap når jeg skal snappe hva jeg skal gjøre på søndag :D

Dere andre får vente i spenning på bloggoppdatering til søndagsettermiddag/kveld å få vite hva jeg har gjort :) 

I dag stod jeg opp kl.08.00. Etter en dusj, avislesing og frokost tok jeg min trimtur hvor jeg også fotograferte underveis :) Da jeg kom hjem begynte jeg å øve på fløyta. Neste uke har jeg to spillejobber i begravelser som jeg må øve til. Jeg har fått noen spørsmål om jeg synes det er trist når jeg spiller fløyte i begravelser? Selvsagt er begravelser trist. Når jeg har en spillejobb hvor jeg er engasjert av et begravelsesbyrå gjør jeg en jobb. Jeg spiller i en begravelse til noen jeg ikke kjenner, og jeg skal formidle musikken på best mulig måte slik at de som hører på føler at jeg spiller til nettopp dem. Når jeg spiller står jeg alltid på galleriet sammen med organisten, og det er et stykke unna familien, slekt og venner av den avdøde. Jeg må koble helt ut mine egne følelser når jeg har spillejobber i begravelser, og konsentrere meg fult og helt om spillingen. Selv spilte jeg i bisettelsen til min egen far, men det var fordi det var et ønske fra min far da han levde. 

Det jeg gjorde den dagen han ble bisatt, var å møte opp tidlig i kirka slik at jeg fikk være sammen med kisten hans. Der lot jeg tårene komme, være alene med tankene og alle de kjempeflotte minnene om min kjære far <3 Dette hjalp meg da jeg skulle spille. De få minuttene jeg spilte stykket, greide jeg å koble ut, for jeg visste det var for min far sin skyld jeg spilte <3 <3 <3 Det var tøft å spille, men jeg angrer ikke en eneste dag på valget om å takke ja til å spille et stykke som min kjære far selv valgte da han var frisk. 

I dag er været hos oss lettskyet pent vær, og det var en perfekt dag å fotografere på :)

Selvfølgelig vil jeg dele dagens bilder fra trimturen min :) Håper dere liker dem :)


Parkeringsplassen utenfor der vi bor.


Den ene nabogaten i nærheten der vi bor. 


Den samme nabogaten tatt den andre veien. 


Slike varselsskilt kan du se nesten over hele byen, for det føles som om det graves og bygges over alt! 


Så langt er de kommet på noen få uker når arbeiderne fikk satt giret i riktig posisjon :)


Tok turen bort til det som kalles for Sykehusparken, og trærne speilet seg kjempenydelig i dammen :)


Dette treet syntes jeg speilet seg kjempefint i dammen på Sykehusparken :) 


Sykehusparken ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 


Nå var grenene på dette treet i full blomst :) 


Kjempefine tulipaner i bedene i Sykehusparken :) 


Kjempefine tulipaner :) 


Grenene på denne busken står også i full blomst nå :) 


Meg selv blid og fornøyd, og nyter den kjempefine maidagen :) 


Like ved der vi bor er det en kjempeflott park som flittig blir brukt. Det er lekeapparater til ungene, om sommeren er det en sandvolleyballbane, trimapparater, en fotballbane, benker hvor man kan slå seg ned og vil du sitte på gresset er det mer enn nok plass. I bedene der var det kjempefine blomster :) 


Kjempefine blomster i parken :) 


Er det rart man er forelsket i våren som årstid?


mandag 18. mai 2015

HIPP, HIPP HURRA FOR 17.MAI :) NOEN 17.MAIBILDER.

Kl.08.00 ble balkongflagget vårt satt opp, og det var klart for en ny 17.mai :)


Satte ut 17.maipynt med noen bjørkekvister og to småflagg i en vase på verandaen, og det pyntet opp :)


Meg selv før vi dro opp på 17.mailunch hjemme til min søster :)


Hjemme hos min søster fikk vi kjempegod lunch :) 


Til en 17.mailunch hører det med noe hvitt og sprudlende i glasset :)


Om kvelden var vi invitert på 17. maimiddag til et vennepar av oss og ungene deres :) Jeg måtte ta bilde av denne 17.maiservietten med teksten til: "Norge i rødt, hvitt og blått" på :) 


Meg selv under middagen hjemme hos venneparet vårt :)


Til kaffen hjemme hos venneparet vårt fikk vi hjemmelaget pavlovakake, og pavlovakake hører med til 17.mai :) 


17.mai ble en kjempekoselig dag, og været ble faktisk bedre enn det de hadde meldt på værmeldingen :) Så lenge det er oppholdsvær er vi Trønderne kjempefornøyde :)  Håper dere også hadde en fin 17.maifeiring :) 

LÆR Å SPILLE PIANO - VI SPILLER PIANO (LEKSJON 2)

Leksjon nr.2 i min "Lær å spille piano - Vi spiller piano" på youtube! Dette er en unik mulighet for dere som ønsker å lære seg å spille piano. Jeg tar for meg grunnleggende ferdigheter når det gjelder pianospill, dere får notkunnskap og rytmekunnskap" :) Setter kjempestor pris på om dere deler denne videoen videre til deres venner. Dere finner flere videoer på min Youtubekanal her: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu1XYdeEz0mHkUk4d8zI-TZMLmrrU9t2Z&spfreload=1


søndag 17. mai 2015

GRATULERER MED NASJONALDAGEN :)

Gratulerer med Nasjonaldagen!


Denne sangen: "Norge i rødt, hvitt og blått" kommer til å bli spilt så og si alle korps i dag :)


Meg selv med  med bunaden min utenfor huset vårt :) Bildet er tatt 17.mai 2013.

torsdag 14. mai 2015

SNART 17.MAI OG TID FOR MIMRING TILBAKE TIL MIN EGEN RUSSETID :)

17.mai nærmer seg, og jeg gleder meg kjempemasse til 17.mai. Synes 17.mai er en kjempekoselig dag. I år fikk vi i koret ikke til å samle nok folk til å gå i toget. Mange skulle reise bort siden det er inneklemt dag i morgen fredag 15.05.2015. Bedriftskoret som dirigerer går ikke i toget 17.mai. 

Skal til byen å se på borgertoget, og på russetoget. Min yngste nevø er russ i år, og som tante må jeg se på ham :) 

Gleder meg til å høre korpsmusikk, og det er noen med korps og 17.mai. Ingenting er som når flaggene henges ut, og du ser Norske flagg i rødt, hvitt og blått og grønt løv over alt :)

Det er jo så mye snakk om russen nå i dag, men her i Trondheim har i hvert fall ikke jeg merket så mye av dem. Synes russen her i byen er rolige. De har jo sine arrangement som de er med på.

Som jeg sier til alle jeg kjenner som er russ, må de ta vare på russetiden, for denne tiden sammen med vennene sine får de ikke igjen. Til høsten skal jo de fleste studere, og de blir spredt for alle vinder. 

Det har jo i alle år vært kritikk mot russen, og oppførselen til russen. Jeg glemmer aldri mai 1994. Da hadde Trondheimsrussen en russeknute som gikk på at de fikk ett eller annet i russeluen sin hvis de fisket med snøre ned i et kumlokk. Det var det mange russ som gjorde, men en "gluping", tok det litt lengre. Han tok av kumlokket, tente på papir, la det brennedne papiret i en slik plastkjegle som veivesenet har, og puttet det i kummen. Dette skjedde på Nordre gate som er gågata i Trondheim. Denne kjegla tok fyr, og brannen spredte seg og gav fra seg giftige gasser i kloakksystemet under Trondheim sentrum. Da de ansatte i butikkene kom på jobb om morgenen luktet det forferdelig brent. Brannvesenet ble sendt ut, men de kunne ikke finne noen ting, og koblet ikke til at det kunne være brann i kloakksystemet. De som var i Trondheim Sentrum den dagen fortalte at det sved i luftveiene, og det stanket i hele sentrum. Brannvesenet måtte få forsterkninger fra sivilforsvaret for å få bukt med denne brannen, og de bestemte seg for å stenge av hele Trondheim Sentrum. Til dette brukte de sivilforsvarets sirener. Jeg husker jeg hadde vært ute og handlet, og satte meg i bilen. Husker at klokka var litt over 13.00. Plutselig hørte jeg sirenene: "Viktig melding, lytt til radio". Da gikk de ut med at ingen måtte ta seg inn til Trondheim Sentrum pga giftige gasser, og at Trondheim Sentrum var stengt. Trondheim Sentrum var stengt helt frem til kl.20.00 den dagen! Russen som hadde forårsaket dette fikk sin straff, og en klekkelig bot! Denne russeknuten ble fjernet året etter! 

De ungdommene jeg kjenner som er russ, forteller at de har det kjempegøy sammen, og de er sosiale med klassekameratene sine. Det er slik det skal være. Jeg skjønner at foreldre er engstelige når ungdommene deres er ute på russefester og tilstelninger. Mange av mine venner som har ungdommer som er russ har formanet sine sønner/døtre om å kle seg godt, gå flere sammen, ikke forlate drinken sin, og passe på å få nok søvn. Det kommer en eksamenstid neste uke som er avgjørende for fremtiden deres med tanke på videre studier. 

Selv husker jeg tilbake til min egen studietid. Jeg skulle egentlig være russ i 1985, men etter første året på videregående skole gikk jeg folkehøgskole ett år, fordi jeg ikke visste hva jeg ville velge av fag/linjer på gymnaset. Første året på videregående gikk jeg hustell- og tekstillinje med allmennfag. Da hadde vi fag fra 1.klasse på gymnaset som: Matematikk, naturfag, naturgeografi, kulturgeografi, tysk, engelsk og norsk. Året etter begynte jeg på folkehøgskole, og så fortsatte jeg på gymnaset. Da hadde jeg bestemt meg å ha musikklinje kombinert med samfunnsfaglinjen. Siden jeg valgte musikklinje som linjefag, var det ikke nok timeantall pr. uke til å få godkjent timeplanen. Det medførte at vi måtte velge to fag fra andre linjer for å få godkjent timeantallet pr.uke som var obligatorisk. Jeg valgte da samfunnskunnskap og sosialøkonomi som linjefag på samfunnsfaglinja. Da fikk vi ett ekstra år på gymnaset siden vi hadde flere fag. Når jeg begynte på gymnaset etter folkehøgskoleåret, begynte jeg rett i 2.klasse. 

Jeg stortrivdes i klassen :) Vi kom fra forskjellige steder i Trondheim, og hadde et godt og sosialt miljø. I klassen var det mange engasjerte folk, og vi var en nokså sterk klasse faglig sett. Vi gjorde hverandre gode! De årene jeg gikk på gymnaset holdt jeg sammen med 8 andre jenter (5 fra klassen min, og 3 fra en annen klasse som vi hadde fag sammen med). Vi fant på masse morsomme ting :) I russetiden holdt vi også sammen. 

Jeg har bare gode minner fra min russetid. Vi var nok egentlig rolige av oss. Selvsagt var vi med på russefestene og arrangementene for oss Trondheimsrussen, men målet vårt var eksamen som lå foran oss. Da jeg var russ begynte russetiden det med høytidelig frakkepåsetting den første dagen. Dag nr.2 var det høytidelig luepåsetting på tovet i Trondheim, og statuen av Olav Trygvason fikk også en russelue. Dermed var russetiden i gang. Husker vi fant på kjempemasse morsomt. Vi pusset dekkene på en politibil, og vi lekte hund på et kjøpesenter hvor vi krabbet rundt på alle fire og bjeffet :D Vi var våkne et par netter, og vi var edrue 16 mai slik at vi skulle få cerokorken i lua vår. Været var fint under hele russetiden vår. Etter skoletid dro vi gjerne på marinen og slappet av sammen resten av klassen før vi skulle på en eller annen tilstelning. Vi hadde kjøpt den såkalte maibilletten som vi hadde med oss. Med den billetten fikk vi komme inn på diskotek, på russefester, russefrokost og på fotballkampen på Lerkendal. De som ønsket kunne bli med på utflukt over til andre siden av Trondheimsfjorden til Rissa på et arrangement der for russen. Det valgte jeg å stå over, for jeg husker jeg satt og leste til tentamen den dagen. 

Kjent i hele landet var nok de såkalte russefrakkene vi i Trondheim hadde. Russestyret på hver skole hadde bestilt opp frakker som vi fikk. Den dekorerte vi selv med motiver vi ville ha. Moren til venninnen min tegnet min tegning på. Jeg husker at jeg hadde et bilde av Pusur som lå oppe på et piano. Russefrakken ble dekorert med navn og signatur til familie, venner og bekjente :) Jo! Vi hadde også russekort, for det ble utgitt en russekatalog med bilder over all russen på alle skolene i Trondheim og Trondheimsområdet. På russebildene våre hadde vi på oss russelua, og vi hadde et motto skrevet på russekortet. 

Da som nå var ungene i ekstase når de så en russ, og ungene spurte: "Har du russekort". Jeg husker en gutt i klassen min skrev seg et skilt som han hadde med seg over alt hvor det stod: "Nei! Jeg har ikke russekort" :) Tror ikke det hjalp noe særlig :)

Natt til 17.mai var det russefest på Studentersamfunnet i Trondheim, og når festen var ferdig leide vi oss i klassen en lastebil, og dro hjem på russefrokost til ei i klassen. Jeg husker godt hva vi fikk å spise. Moren hennes hadde laget kjempegode hamburgere :) Vi slappet av hjemme hos henne, og noen fikk seg et par timer på øret før vi kjørte videre. Da kjørte vi for å vekke lærerne våre. Hos noen av lærerne fikk vi kaffe. Lærerne syntes vekkingen var kjempekoselig, og hadde nok blitt litt skuffet hvis vi ikke kom. 

Har lyst til å dele noen bilder fra min russetid med dere, og håper dere like bildene :)


Maibilletten vi hadde for å komme inn på ulike russearrangement :)


Knutereglene for oss Trondheimsrussen :) 


Knutereglene for oss Trondheimsrussen :) 


Russkortet mitt, og dette stod også i russekatalogen som all Trodnheimsrussen fikk :) Mottoet jeg hadde oversatt til Norsk: "Man lærer ikke for livet, men for skolen" :) 


Vennegjengen jeg holdt sammen med deltok på russemiddag sammen kristenrussen etter fotballkampen 16.05.2015, og det var kjempekoselig :) 


Noen av folk i klassen sammen historielæreren vår da vi var på vekkerunde til lærerne :) 


Om morgenen 17.mai kl.10.00 deltok vi russen med å være med i skoletoget. Her er noen av de i vennegjengen jeg holdt sammen med før skoletoget skulle gå :) 


Russetoget da som nå var vel kanskje ikke noe å rope hurra for, men det er lov å prøve seg :) Meg selv med en av plakatene vi hadde for vår skole :) 


Russebildet mitt i farger :) 


Russebilder av de som gikk i klassen min på gymnaset :) onsdag 13. mai 2015

NO LIVNAR DET I LUNDAR, NO LAUAST DET I LI :)

Hei, og riktig god onsdagsettermiddag kjære blogglesere, bloggvenner og andre lesere :) Som jeg skrev i går var jeg ute på min trimtur. Været var kjempefint, og jeg fikk tatt noen bilder :) Jeg håper dere liker bildene mine. Blir inspirert av våren <3 :) 


Bare i løpet av den siste 1 1/2 uka har det blitt grønt og frodig over alt :) Dette treet syntes jeg var så fint med sine grønne og friske blader :)


Grønne og friske blader på dette treet, og det er nå 1 1/2 uke siden jeg gikk forbi det samme treet, og da var det ikke så mange grønne blader på det :)


Kjempefine tulipaner og andre vårblomster <3 :) Jeg elsker tulipaner i forskjellige farger :) 


Sangen jeg tenker på når jeg ser alt det grønne i naturen er: "No livnar det i i lundar, no lauast det i li". På turen min i går ble jeg gående å nynne på den sangen :) 


Tulipaner fra Amsterdam :) Nei da, men kjempefine tulipaner er plantet ved parken like ved der vi bor :) 


Fikk tatt bilde av dette helikopteret som var på tur til å lande på St. Olavs Hospital :) 


NO LIVNAR DET I LUNDAR!  
(Av Elias Blix) 

No livnar det i lundar, no lauvast det i lid,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.
Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord,
og atter som eit under nytt liv av daude gror.
 
Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song!
Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.